Regulamin

Regulamin ogólnych zasad rezerwacji i pobytu klienta w Pokojach Gościnnych ALIS- 86-140 Władysławowo ul 8 marca 14

 1. Na potrzeby wynajmu doba rozpoczyna się o godzinie 14.00, a kończy o godzinie10.00.
 2. Gość może korzystać bez dodatkowej opłaty z pokoju w godzinach wcześniejszych, jeżeli pokój jest wolny.
 3. Trzymanie zwierząt w kwaterze bez wcześniejszego uzgodnienia z kwaterodawcą jest niedopuszczalne.
 4. Rezerwację można dokonać telefonicznie lub drogą elektroniczną .Po ustaleniu terminu i kosztu pobytu otrzymają Państwo nr konta do dokonania przelewu.Warunkiem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości ok 30% kosztu całego pobytu . Wpłacony zadatek stanowi potwierdzenie rezerwacji.
 5. W przypadku braku dokonania wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie rezerwacja wstępna ulega automatycznemu anulowaniu.
 6. Po otrzymaniu zadatku bądź całej kwoty za rezerwację, klient otrzyma e-mail lub sms z potwierdzeniem wpłaty i rezerwacji.
 7. O ile nie została opłacona cała należność za pobyt a tylko zadatek, pozostałą kwotę należności należy uiścić niezwłocznie w dniu przyjazdu (wyłącznie gotówka)u osoby przekazującej klucze do pokoju. W przypadku rezygnacji z zamówionego terminu przed rozpoczęciem pobytu wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.W przypadku niezgłoszenia się Gościa w dniu rozpoczęcia pobytu (tj. w dniu, na jaki dokonana została rezerwacja) rezerwacja potwierdzona przedpłatą zachowywana jest do następnego dnia do godziny 10.00 po tym czasie jest anulowana
 8. Życzenie przedłużenia pobytu gość powinien złożyć najpóźniej na dzień przed upływem terminu najmu. Pod warunkiem ze pokój nie został wynajęty innemu gościowi. UWAGA! Przerwanie pobytu przez Gościa, nie jest podstawą do zwrotu wpłaconej należności.
 9. Gość powinien używać pokoju zgodnie z jego przeznaczeniem, to znaczy dla własnych potrzeb zamieszkania i wypoczynku.
 10. W godzinach 22.00 do 7.00 w pokojach należy zachować ciszę.
 11. Nocowanie w pokojach osób odwiedzających gościa jest zabronione, chyba że gość uzgodni tę kwestię z gospodarzem. Również ewentualne wizyty należy wcześniej uzgodnić.
 12. Sprzątanie pokoju odbywa się samodzielnie przez gościa .Środki do sprzątnięcia pokoju udostępnia gospodarz.
 13. W pomieszczeniach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Wyznaczone w tym celu miejsce przed budynkiem.
 14. Gospodarz nie odpowiada za rzeczy wniesione do pokoju, lub pozostawione w innym nie przeznaczonym do tego miejscu.
 15. Gospodarz wyznacza miejsce postoju środka transportu Gościa, lecz nie odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.
 16. Gość ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia pokoju i jego wyposażenia, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, za które odpowiada.
 17. Gość korzystając z kuchni zmywa po sobie naczynia i pozostawia w niej porządek.
 18. Ze względu na możliwość uszkodzenia instalacji i związane z tym bezpieczeństwo pożarowe, bez uzgodnienia z Gospodarzem można używać jedynie tych odbiorników prądu, które znajdują się na wyposażeniu pokoju.
 19. Gość otrzymuje do swej dyspozycji klucz do pokoju, który powinien zwrócić w chwili zakończenia pobytu. Zgubienie klucza powoduje obowiązek zapłaty za wymianę zamka.
 20. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, obiekt nie zwraca opłaty za rozpoczętą dobę.
 21. Gospodarz może odmówić przyjęcia Gościa jeśli przy wcześniejszym pobycie rażąco naruszył regulamin obiektu.
 22. Gospodarz  może odmówić przyjęcia Gościa będącego pod wpływem alkoholu, środków odurzających, wykazującego agresję słowną lub fizyczną.
 23. Życzymy przyjemnego pobytu